50. výročí otevřežení MŠ Plánice

27.09.2014 13:00

.

Dovolte mi, abych vás v krátkosti seznámila s historií MŠ v Plánici. V tomto roce slavíme 50. výročí otevření MŠ – Nepomucká 273. Není to začátek školky v Plánici.

V Pamětní knize obecné měšťanské školy v Plánici je zápis "Dne 22. května 1939 byla otevřena mateřská škola, a vyučuje se prozatím v sokolovně, než obec zřídí def. místnost v bývalé staré škole. Bylo zapsáno 52 dětí. Učitelkou byla jmenována Hermína Lippertová – Kaňáková."

MŠ se po tomto roce několikrát stěhovala do jiných budov.

V roce 1963 byla ONV v Klatovech povolena stavba MŠ v akci Z. Opatřením Měst. NV v Plánici (tajemník K. Černík) byly MŠ zabrány 4 místnosti v čp. 78, kde bylo ustanoveno obvodní oddělení Sboru národní bezpečnosti. Jen díky pochopení ZDŠ se mohla školka s 18 dětmi přesunout do jedné místnosti této školy. Toto rozhodnutí občané odsuzovali, maminky musely vystoupit z práce a zůstat s dětmi doma.

V roce 1963 tedy započala stavba I. pavilonu. Rozpočet byl na 500 000,- Kč. Projekt vypracoval doc. ing. František Voldřich. Areál měl mít 4 pavilony a ústřední správní budovu s kuchyní, se správou školy, s byty pro zaměstnance. K realizaci celého projektu nikdy nedošlo. Postupně s velkými obtížemi se dostavěly 3 pavilony.

Stavba MŠ v datech:

1963                          zahájení stavby I. pavilon – srovnání plochy 

1963 – 1964               výstavba I. pavolonu

18. 12. 1964               nastěhování do I. pavilonu               (2 roky )

Od ledna 1965 bylo otevřeno II. oddělení a  do I. pavilonu chodilo 50 dětí.

 

prosinec 1964            zahájení stavby II. pavilonu

2. 9. 1968                   otevření II. pavilonu             ( 4 roky )

Ihned byla otevřena 3  oddělení a přihlášeno 68 dětí.

 

září 1969                    zahájení stavby III. pavilonu            (podezdívka)

listop, prosin. 1970 –   hrubá stavba, přikrytí lepenkou

prosinec 1971              oplechování střechy

15. 10. 1980               otevřen III. pavilon                           ( 11 let )

Po následující 3 roky do školky docházelo 90 dětí.

1970                            oplocení MŠ ze tří stran

1972                            chodníčky

1980                           dokončeno oplocení čtvrté strany

                                   vysázeno 100 ks tújí okolo pozemku

1991/1992                    instalována akumulační kamna – ve 2 pavilonech

Jiná situace nastala ve školním roce 1992/93. Pro stále klesající počet dětí byl uzavřen I.

pavilon a 43 dětí bylo rozděleno do 2 tříd.

 

1996                vybudování nového pískoviště s dláždění

                        vybudování a vybavení ložnice v I. pavilonu zazděním verandy

 

2003                přestavba I. pavilonu ( vstupní hala, WC zaměstnanců)

 

Od ledna 2003 se MŠ sloučila se ZŠ Dr. ing. Františka Křižíka Plánice v jeden právní subjekt. Ředitelem pro ZŠ a MŠ je Jan Bulánek. V MŠ je jmenována vedoucí učitelka.

Od 1.1. 2006 byla mateřská škola zařazena do názvu právního subjektu – Základní škola Dr. ing. Františka Křižíka a mateřská škola Plánice, příspěvková organizace.

.

2005                            přestavba II. pavilonu (vstupní hala, WC zaměstnanců)

2007                            zářivkové osvětlení tříd a heren

2010                            výměna oken v obou pavilonech

2010                            střecha + zateplení stropu I. pavilon

2011                            rekonstrukce umývárny, WC a šatny I. pavilon

                                    rekonstrukce umývárny, WC a šatny II. pavilon

2013                            „Mateřská škola v Plánici  pavilon č. II - energeticky úsporné  opatření budovy“                                       

2014                            „Mateřská škola v Plánici  pavilon č. I - energeticky úsporné opatření budovy“                                     

                                     položení betonových dlaždic na chodníky a terasa mezi pavilony

                                    ( 5.8. – 29. 8. 2014 cena drenáže, svody, chodníky, přístřešky )

                                    přístřešky nad vchody do pavilonů

V I. paviloně na nástěnce jsou fotografie a přehled stav úprav v MŠ.

Od roku 1993 působily v MŠ Plánice 4 učitelky Bešťáková A ( do roku 2005 )., Králová A., Křížová K., Procházková H. a  dvě provozní zaměstnankyně Kantová J., Králová I.. které jsou zde ve stejném složení dodnes.

Od roku 2005 dochází do MŠ přes 50 dětí. Kroniky a fotografie  máte možnost si prohlédnout v I. paviloně.

Každá doba v historii přinesla své. Ne vždy se představitelé města zachovali vůči MŠ s ohledem a starali se o její rozvoj. Stavba se uskutečnila v akci Z, kdy obyvatelé Plánice a okolních obcí odpracovali mnoho brigádnických hodin. Když nebyly peníze, ředitelky sháněly sponzorské dary od podniků a drobných podnikatelů  v Plánici na zlepšení vybavení a nákup hraček.

Za poslední 4 roky díky vedení města v čele se starostou Zdeňkem Pavlíčkem investoval zřizovatel Město Plánice do budov MŠ nemalé částky a tak naše školka získala nejen pěkné prostory uvnitř budov, ale i pěkný a důstojný vzhled zařízení pro naše nejmenší děti.