Akce ve školním roce 2013/2014

18.07.2014 08:29

Akce ve školním roce 2013 – 2014

 

 

 

září – říjen                   Pobyt v solné jeskyni

                                      Předplavecký výcvik v Klatovech

27. 9.2013                   Fotografování dětí

27. 9.2013                   Lampionový průvod

 1.10.2013                   Divadlo „O perníkovém dědkovi“

31.10.2013                  Halloween

30.12.2013                  Mikulášská nadílka ve SD

  1.12.2013                  Zpívání pod vánočním stromem

10.12.2013                  Pečení vánočního cukroví

12.12.2013                  Vánoční besídka

13.12.2013                  Vánoční koncert

18.12.2013                  Divadlo žáků ZŠ

17. 1.2014                   Zápis do 1. třídy ZŠ

17. 2.2014                   Beseda s myslivci

26. 2.2014                   Divadlo „Nebojsa“

27. 2.2014                   Maškarní rej v MŠ

28. 2.2014                   Maškarní rej v ZŠ

20. 3.2014                   Vynášení Moreny

  7. 4.2014                   Divadlo „O chytré princezně“

15. 3.2014                   Velikonoční nadílka

24. 4.2014                   Pálení čarodějnic

  6. 5.2014                   Besídka ke „Dni matek“

15. 5.2014                   Zápis dětí do MŠ

22. 5.2014                   Divadlo „Zahrada“

28. 5.2014                   Návštěva předškoláků v 1. třídě ZŠ

29. 5.2014                   Focení tříd a předškoláků

26. 5.2014                   Zábavné a sportovní hry ke „Dni dětí“

30. 5.2014                   Noc s pohádkou v MŠ + beseda s policií

červen 2014                 Sportovní hry v MŠ  

  4. 6.2014                   Výlet Jezdecký areál Krutěnice

  5. 6.2014                   Muzeum Františka Křižíka

11. 6.2014                   Výlet Domažlice

13. 6.2014                   Divadlo v MŠ „Koblížku, já tě sním“

18. 6.2014                   Rozloučení s předškoláky