Mateřská škola v roce 2011

20.12.2011 09:34

Mateřská škola v Plánici v roce 2011

 

V lednu 2011 navštěvovalo MŠ 52 dětí. Nový školní rok 2011 / 2012 v září zahájilo

51 dětí a v prosinci do MŠ bylo přihlášeno 53 dětí. V tomto roce se neopakovala situace z předchozích let, kdy do MŠ byl přihlášen maximální počet 56 dětí.

V předškolním vzdělávání jsme naplňovali cíle a úkoly stanovené ve školním vzdělávacím programu s názvem „Putování se sluníčkem“. Metody vzdělávání mají charakter hry, zábavy a zajímavých činností, ve kterých je zastoupeno spontánní a záměrné prožitkové učení. Děti se seznamovaly s různými oblastmi života, přírody a společnosti.

Jako každý rok, tak i letos jsme připravili pro děti a rodiče sportovní a kulturní akce, besídky a slavnosti.  Masopust jsme oslavili maškarním bálem, o zvířátkách v zimě jsme si povídali při besedě s myslivcem. Jaro jsme přivítali vynášením Moreny, oslavou Velikonoc a Dnem Země.

Na zahradě MŠ jsme uspořádali zábavné odpoledne „ Pálení čarodějnic“ pro děti a jejich rodiče. Děti si v kostýmech užily rej čarodějnic a čarodějnickou hostinu. Pak přišly na řadu zábavné soutěže – let na koštěti, metání škrpálem a natahování hada, kde si zasoutěžili i rodiče. Velký zájem vzbudilo představení kouzelníka a cirkusu v MŠ. Májovou pohádku děti zahrály maminkám k jejich svátku na „Den matek“. Zápis nových dětí do MŠ, návštěva 1. třídy ZŠ a Sportovní hry mateřských škol proběhly v měsíci květnu.

Na „Den dětí“ byly připraveny nejen sladké odměny, ale i spousta sportovních a zábavných činností na hřišti v Kvaseticích. Výlet do jezdeckého areálu Machov v Bližanovech a do pohádkového lesa u Nalžovských Hor byl hezkým zakončením školního roku. Děti, které se loučily se školkou, prožili „Noc s pohádkou ve školce“ se zpěvem u táborového ohně, s návštěvou Policie ČR na zahradě,  hrou s baterkami na stopovanou a druhý den pěším výletem na Maxberg.

Pasování školáků proběhlo ve slavnostní atmosféře se členy šermířské skupiny „ Morgana von Maxberg“, kteří v dobových kostýmech pasovali naše nejstarší děti na školáky.

V září nastoupily nové děti do MŠ a my jsme se všichni snažili, aby se jim zde líbilo a nestýskalo se jim po mamince. V říjnu a listopadu jsme jezdili do solné jeskyně i plaveckého bazénu v Klatovech a byli jsme na divadelním představení pohádky. Pak jsme se již připravovali

na Mikuláše a Vánoce. Mikulášskou nadílku jsme již podruhé uspořádali pro všechny děti z Plánice i okolí ve spolkovém domě za spolupráce s dobrovolnými hasiči. Velké účasti  se těšila vánoční besídka spojená s posezením rodičů v MŠ. Fotografie ze všech akcí a informace pro rodiče jsou umístěny na internetových stránkách mateřské školy, které jsou přístupné ze stránek města.

V měsíci lednu a únoru 2011 Klatovská stavební společnost s.r.o. provedla celkovou přestavbu šaten, umýváren a WC v obou pavilonech MŠ. Nově opravené prostory jsou odvětrány a vytápěny akumulačními kamny. Město Plánice bylo úspěšné ve druhé výzvě  Regionálního odboru SZIF a získalo dotaci 1 350 000,- Kč na společnou akci „Stavební úpravy ZŠ a MŠ“. Stavební úpravy výrazně zlepšily úroveň naší MŠ a splnily požadavky KHS Plzeň.

V letních měsících stavební firma Sládek provedla vyrovnání chodníku a panelové plochy, položení betonových dlaždic pod dřevěný domek – autobusovou čekárnu z náměstí, kterou věnovalo dětem město. Pro zkvalitnění bezpečnosti a vybavení zahrady jsme nechali opravit sedáky na pískovišti,  dřevěné lavičky a nechali vyrobit sedacích lavic se stoly. Velkou oblibu si při pobytu na zahradě získala nová venkovní trampolína, která od jara do podzimu byla součástí vybavení zahrady.

 Za podpory zřizovatele, vedení ZŠ a všech zaměstnankyň MŠ se prostředí, v němž vychováváme nejmenší děti, stále zlepšuje tak, aby byly dodrženy hygienické a bezpečnostní předpisy, aby se dětem ve školce líbilo a rády se k nám vracely.