Mateřská škola v roce 2012

01.01.2013 00:00

Mateřská škola v Plánici v roce 2012

 

Na začátku roku v lednu 2012 navštěvovalo MŠ 53 dětí a v září nový školní rok

2012/2013 zahájilo 56 dětí. Kapacita dvou tříd MŠ tím byla naplněna. Do konce kalendářního roku se troje rodiče i s dětmi odstěhovali z Plánice.

MŠ pracuje podle vzdělávacího programu „Putování se sluníčkem“, a jak už název naznačuje, sluníčko je s námi v každém ročním období po celý rok.

 

Sluníčko už tolik nehřeje a vlády se ujímá „Paní Zima“. Nezapomněli jsme na ptáčky a zvířátka v lese. Sluníčko nám poradilo, jak se máme oblékat a hrát si venku, aby k nám nepřišla protivná chřipka, kašel a rýma. Rádi jsme si zadováděli ve sněhu, postavili sněhuláky, zajezdili na bobech, ale pak rychle do tepla, kde na nás čekaly pohádky za pecí. V době okolo Tří králů jsme si zahráli na jejich království. O zvířátkách v zimě jsme si povídali při besedě s myslivcem, ale nejvíce jsme si užili maškarní bál.

 

Po čase se sluníčko zase začalo smát a probudilo „Jarní vílu“. Jaro jsme přivítali vynášením Morany. Poznávali jsme, jak začíná jaro, co je nového u zvířátek, zahráli jsme si  na malé zahradníky, pozorovali jsme, co všechno se změnilo kolem nás a jak všechno kvete. Oslavili jsme Velikonoce a Den Země. Na zahradě MŠ jsme uspořádali zábavné odpoledne

 „ Pálení čarodějnic“ pro děti a jejich rodiče. Děti si v kostýmech užily rej čarodějnic a čarodějnickou hostinu. Pak přišly na řadu zábavné soutěže – let na koštěti, metání škrpálem a natahování hada, kde si s chutí zasoutěžili i rodiče. Ke Dni matek si děti připravily pro maminky a babičky pásmo písní a drobné dárečky. Zápis nových dětí do MŠ, návštěva

1. třídy ZŠ a Sportovní hry mateřských škol proběhly v měsíci květnu.

 

Sluníčko se kutálí“ a prázdniny se blížily. Zastavili jsme se na stezkách Ferdy Mravence, uspořádali jsme si slavnosti v trávě a zopakovali jsme si, co známe, co umíme a co jsme se naučili. Nakonec jsme jeli na výlet do pohádkového lesa u Nalžovských Hor, svezli jsme se  na koníčkách v Krutěnicích, týdnem sportovních a zábavných soutěží jsme oslavili Den dětí. „Noc v MŠ s pohádkou“ si užili předškoláci a slavnostním pasováním na školáky se rozloučili s mateřskou školou. A pak hurá na prázdniny. 

 

V září k nám přišel „Podzimní skřítek“, který nás provedl školkou, seznámil s novým prostředím, hračkami a s novými kamarády. Pro děti, kterým se hodně stýská po mamince, jsme připravili zajímavé činnosti, hry, pohádky, kreslení, aby se všem novým dětem ve školce líbilo. V říjnu a listopadu jsme jezdili do solné jeskyně i plaveckého bazénu v Klatovech a byli jsme na divadelním představení pohádky v Klatovech.

 

Venku je zima, ale my jsme se všichni těšili na Mikuláše a Vánoce. Vyzdobili jsme si školku i zahradu, povídali si o Vánocích, vánočních zvycích, vyrobili jsme přáníčka a dárky.

Mikulášskou nadílku jsme již potřetí uspořádali za spolupráce s dobrovolnými hasiči pro všechny děti z Plánice i okolí ve Spolkovém domě. Velké účasti se těšila vánoční besídka, na které děti zahrály Vánoční pohádku a předaly maminkám vyrobené svícny a přáníčka.

Fotografie ze všech akcí a informace pro rodiče jsou umístěny na internetových stránkách mateřské školy, které jsou přístupné ze stránek města.

 

V roce 2013 se zřizovatel ve spolupráci s vedením školy pokusí získat dotace na zateplení budov MŠ, aby došlo k úsporám energií a zlepšil se celkový vzhled budov školky. Zároveň plánujeme zakoupit nové dětské herní vybavení zahrady s přispěním sponzorských darů.

                                                                                  Hana Procházková

                                                                                  vedoucí učitelka MŠ