Mateřská škola v roce 2013

18.07.2014 08:25

Mateřská škola v Plánici v roce 2013

 

           

V prvním pololetí roku 2013 bylo zapsáno v MŠ 53 dětí. V květnu na zápis do MŠ přišli rodiče přihlásit 18 nových dětí a v září 2013 jsme zahájili nový školní rok 2013/2014 s počtem 54 dětí.

Naše mateřská škola pracuje podle vzdělávacího programu „Putování se sluníčkem“, a jak už název naznačuje, sluníčko je s námi v každém ročním období po celý rok.

           

Vláda „Paní Zimy „ nám přinesla hodně radosti. Sluníčko poradilo, jak se máme oblékat a hrát si venku. Rádi jsme si zadováděli ve sněhu, postavili sněhuláky, zajezdili na bobech, ale pak rychle do tepla, kde na nás čekaly pohádky. Nezapomněli jsme na krmení ptáčků a zvířátek v lese, o kterých jsme si také povídali při besedě s myslivcem. Nejvíce jsme se vydováděli při maškarním bále v naší školce.

 

S odcházející zimou sluníčko probudilo „Jarní vílu“. Již tradičně jaro vítáme vynášením Morany. Seznamovali jsme se s probouzející přírodou, poznávali jsme zvířátka a jejich mláďata, zahráli jsme si  na malé zahradníky, pozorovali jsme, co všechno se změnilo kolem nás a jak vše kvete. Oslavili jsme Velikonoce a Den Země. Na zahradě MŠ jsme uspořádali zábavné odpoledne „Pálení čarodějnic“ pro děti a jejich rodiče. Ke Dni matek si děti připravily pro maminky a babičky pásmo písní a drobné dárečky. V měsíci květnu proběhl zápis nových dětí do MŠ, návštěva 1. třídy ZŠ a Sportovní hry mateřských škol .

 

Sluníčko se kutálí“ a prázdniny se blížily. Zastavili jsme se na stezkách Ferdy Mravence, uspořádali jsme si slavnosti v trávě a zopakovali jsme si, co známe, co umíme a co jsme se naučili. Jeli jsme na výlet do pohádkového lesa u Nalžovských Hor, svezli jsme se  na koníčkách v Krutěnicích, oslavili jsme Den dětí. „Noc v MŠ s pohádkou“ si užili předškoláci a slavnostním pasováním na školáky se rozloučili s mateřskou školou. A pak hurá na prázdniny. 

 

V září k nám přišel „Podzimní skřítek“, který nás provedl školkou, seznámil s novým prostředím, hračkami a s novými kamarády. Pro děti, kterým se hodně stýskalo po mamince, jsme připravili zajímavé činnosti, hry, pohádky, kreslení, aby se všem novým dětem ve školce líbilo. V říjnu a listopadu jsme jezdili do solné jeskyně i plaveckého bazénu v Klatovech a byli jsme na divadelních představeních pohádek v Klatovech.

 

Všichni jsme se těšili na Mikuláše a Vánoce. Vyzdobili jsme si školku i zahradu, povídali si o Vánocích, vánočních zvycích, napekli čertovské perníčky a vánoční cukroví, vyrobili jsme přáníčka a dárky.

Na první adventní neděli již tradičně děti vystoupily s pásmem vánočních koled na náměstí v Plánici. Počtvrté jsme uspořádali Mikulášskou nadílku za spolupráce s dobrovolnými hasiči pro všechny děti z Plánice i okolí ve Spolkovém domě. Na vánoční besídce děti rodičům zazpívaly koledy, přednesly zimní básničky a odnesly si vyrobené vánoční ozdoby a přáníčka.

Fotografie ze všech akcí a informace pro rodiče jsou umístěny na internetových stránkách mateřské školy, které jsou přístupné ze stránek města.

 

           

V průběhu roku jsme do MŠ nakoupili nové hračky a didaktické pomůcky, rohože, koberce, rádio, pečící troubu, nová lehátka, prošívané deky a polštáře. Jako sponzorský dar jsme od manželů Krompaských  dostali pérové houpadlo - čtyřlístek na zahradu MŠ.

 

Zřizovatel město Plánice v únoru 2013 podával žádost o dotaci na zateplení  pavilonu MŠ a v červenci bylo vydáno rozhodnutí o přiznání této dotace. Výběrové řízení vyhrála firma STAFIS-KT s.r.o. Pačejov, která dodržela termín předání hotové stavby k 15.11.2013. Stavební práce – zateplení stropů, zateplení zdí a nová střecha na přístavku činily 559 155,50 Kč. Dále byla položena nová krytina na celou střechu, osazeny nové okapy, svody a oplechování štítu firmou Václav Prunel pokrývačství  v hodnotě 187 514,90 Kč. Terénní úpravy, drenáže kolem celé budovy a odvod dešťové vody provedli pracovníci města. Přislíbená dotace je ve výši 409 151,. Kč.

A tak po 34 letech konečně je hotová fasáda na jednom pavilonu MŠ – pavilon se stavěl 11 let

(od roku 1969 a otevřen byl 15.10.1980). Na příští rok je plánováno zateplení druhého pavilonu. Tím by se podařilo zřizovateli a vedení školy vybudovat důstojné a hezké zařízení pro naše nejmenší děti.

                                                                                                          Hana Procházková

                                                                                                         vedoucí učitelka MŠ