Uskutečněné akce ve školním roce 2010 – 2011

08.06.2011 16:36

 

 září – listopad     Pobyt v solné jeskyni

                           Předplavecký výcvik v Klatovech

 24. 9.2010         Podzimáčci – výstava ČZS

 24. 9.2010         Divadlo „Šípková Růženka

 27. 9.2010         Lampionový průvod

  2.11.2010         Divadlo „Příhody včelích medvídků“

28.11.2010         Zpívání pod vánočním stromem

30.11.2010         Pečení čertovských perníčků

  3.12.2010         Mikulášská nadílka ve SD

  7.12.2010         Pečení vánočního cukroví

 14.122010         Vánoční besídka

16.12.2010         Vánoční koncert

 21. 1.2011         Zápis do 1. třídy ZŠ

 18. 2.2011         Maškarní rej v tělocvičně ZŠ

 16. 3.2011         Maškarní rej v MŠ

 18. 3.2011         Výtvarná soutěž ČZS

 21. 3.2011         Vynášení Moreny

 29. 3.2011         Beseda s myslivci

 30. 3.2011         Divadlo „Kocour Mikeš“

 19. 4.2011         Den Země

 20. 4.2011         Velikonoční nadílka

 20. 4.2011         Toulavá kytara

 29. 4.2011         Pálení čarodějnic

   3. 5.2011         Kouzelník v MŠ

   5. 5.2011         Besídka ke „Dni matek“

9.–13. 5. 2011    Sportovní hry v MŠ

 12. 5.2011         Vystoupení pro SZP Plánice

 16. 5.2011         Návštěva předškoláků v I. třídě ZŠ

 18. 5.2011         Zápis dětí do MŠ

 24. 5.2011         Klaun a jeho kamarádi

 25. 5.2011         Focení tříd a předškoláků

 31. 5.2011         Výlet a sportovní soutěže ke „Dni dětí“

   3. 6.2011         Noc s pohádkou v MŠ + beseda s policií

   7. 6.2011         Jízda na ponících – areál Bližanovy

 15. 6.2011         Výlet do pohádkového lesa - Nalžovské Hory

 22. 6.2011         Rozloučení s předškoláky