Uskutečněné akce ve školním roce 2011/2012

30.06.2012 00:00

Akce ve školním roce 2011 – 2012

 

Září – listopad             Pobyt v solné jeskyni

                                  Předplavecký výcvik v Klatovech

                                  Výuka angličtina

13. 9.2011                   Fotografování dětí

20. 9.2011                   Divadlo „Velryba Lízinka“

27. 9.2011                   Lampionový průvod

31.10.2011                  Halloween

27.11.2011                  Zpívání pod vánočním stromem

29.11.2011                  Pečení čertovských perníčků

 3.12.2011                   Mikulášská nadílka ve SD

 5.12.2011                   Pečení vánočního cukroví

14.12.2011                  Vánoční besídka

21.12.2011                  Vánoční koncert

22.12.2011                  Divadlo žáků ZŠ

20. 1.2012                   Zápis do 1. třídy ZŠ

10. 2.2012                   Divadlo „Prasátko a vlk“

15. 2.2012                   Maškarní rej v MŠ

20. 2.2012                   Beseda s myslivci

20. 3.2012                   Vynášení Moreny

  4. 4.2012                   Velikonoční nadílka

20. 4.2012                   Den Země

26. 4.2012                   Pálení čarodějnic

10. 5.2012                   Besídka ke „Dni matek“

16. 5.2012                   Zápis dětí do MŠ

květen 2012                 Sportovní hry v MŠ

 1. 6.2012                    Výlet a sportovní soutěže ke „Dni dětí“

 1. 6.2012                    Noc s pohádkou v MŠ + beseda s policií

 5. 6.2012                    Výlet Jezdecký areál Krutěnice

12. 6.2012                   Výlet do pohádkového lesa - Nalžovské Hory

18. 6.2012                   Focení tříd a předškoláků

21. 6.2012                   Rozloučení s předškoláky