Uskutečněné akce ve školním roce 2012/2013

19.11.2013 10:27

Akce ve školním roce 2012 – 2013

 

 

 

Září – listopad             Pobyt v solné jeskyni

                                      Předplavecký výcvik v Klatovech

18. 9.2012                   Fotografování dětí

27. 9.2012                   Lampionový průvod

31.10.2012                  Halloween

27.11.2012                  Divadlo „Popelka“

  1.12.2012                  Mikulášská nadílka ve SD

  2.12.2012                  Zpívání pod vánočním stromem

  5.12.2012                  Pečení vánočního cukroví

12.12.2012                  Vánoční besídka

13.12.2012                  Vánoční koncert

14.12.2012                  Divadlo žáků ZŠ

18. 1.2013                   Zápis do 1. třídy ZŠ

12. 2.2013                   Maškarní rej v MŠ

15. 2.2013                   Divadlo „Jak se Honza učil čarovat“

22. 2.2013                   Maškarní rej v ZŠ

26. 2.2013                   Beseda s myslivci

20. 3.2013                   Vynášení Moreny

27. 3.2013                   Velikonoční nadílka

19. 4.2013                   Den Země

25. 4.2013                   Pálení čarodějnic

  7. 5.2013                   Besídka ke „Dni matek“

  9. 5.2013                   Divadlo „Kocour Modroočko“

15. 5.2013                   Zápis dětí do MŠ

květen 2013                 Sportovní hry v MŠ

22. 5.2013                   Focení tříd a předškoláků

31. 5.2013                   Výlet a sportovní soutěže ke „Dni dětí“

31. 5.2013                   Noc s pohádkou v MŠ + beseda s policií

  4. 6.2013                   Výlet Jezdecký areál Krutěnice

10. 6.2013                   Cirkus

18. 6.2013                   Rozloučení s předškoláky

19. 6.2013                   Výlet do pohádkového lesa - Nalžovské Hory