Školní jídelna

 

JÍDELNÍČEK

            Školní jídelna zabezpečuje školní stravování všech žáků a zaměstnanců a v rámci doplňkové činnosti organizace poskytuje stravovací služby i pro veřejnost. 

   Zaměstnanci:

    

Vedoucí: 
   

Jana Venzarová               sj@zsplanice.cz 
   

Kuchařky: 
  
 

Hana Ryvolová 
Lada Hrachovcová 
 

Pracovnice          provozu:

Marta Járová 
Alena Sládková


CENY STRAVNÉHO (platné od 4. dubna 2012)

INFORMACE PRO STRÁVNÍKY

VÝDEJ OBĚDŮ