Uskutečněné akce ve školním roce 2016/2017

12.10.2017 10:27

Akce ve školním roce 2016 – 2017

 

 

 

Říjen – listopad             Pobyt v solné jeskyni

                                      Předplavecký výcvik v Klatovech

26.9.2016                      Fotografování dětí

25.9.2016                      Vodnická pohádka

27. 9.2016                     Lampionový průvod

25.10.2016                    Kouzelnické představení

  8.11.2016                    Beseda předškoláků se spisovatelkou Ivonou Březinovou

27.11.2016                    Zpívání pod Vánočním stromem  

28.11.2016                    Artistické představení

  1.12.2016                    Pečení čertovských perníčků

  5.12.2016                    Mikulášská nadílka

12.12.2016                    Pečení vánočního cukroví

14.12.2016                    Vánoční koncert LŠU

16.12.2016                    Vánoční besídka

23. 2.2017                     Maškarní rej v MŠ

  2. 3.2017                     Návštěva knihovny

  3.3.2017                      Maškarní v ZŠ

13. 3.2017                     Předškoláci na návštěvě v 1. třídě ZŠ

21. 3.2017                     Divadlo v MŠ - Popelka

22. 3.2017                     Vynášení Moreny

  7.4.2017                      Zápis do ZŠ

12.4.2017                      Velikonoční nadílka

27.4.2017                      Rej čarodějnic

  2.5.2017                      Zápis dětí do MŠ

12.5.2017                      Besídka ke „Dni matek“

19.5.2017                      Výlet na Velký Kámen do Pohoří 

31.5.2017                      Focení tříd a předškoláků

  1.6.2017                      Výlet do Kvasetic

  7.6.2017                      Výlet do Bližanov - jízda na koníčkách

  9.6.2017                      Přespání předškoláků v MŠ

12.6.2017                      Výlet na zříceninu hradu Skála u Přeštic

15.6.2017                      Rozloučení s předškoláky

20.6.2017                      Putování za kapkou vody

28.6.2017                      Divadlo v MŠ - Letem světem za pohádkou