Uskutečněné akce ve školním roce 2016/2017

12.10.2017 10:27

Akce ve školním roce 2016 – 2017

 


27. 9. 2017                     Lampionový průvod

 3.10. 2017                     Fotografování dětí

říjen                                Pobyt v solné jeskyni

listopad                          Plavecký výcvik

 3.11. 2017                    Čertovská pohádkaí

 6.11. 2017                    Kouzelnické představení

 3.12.2017                     Zpívání pod Vánočním stromem  

 5.12.2017                     Pečení čertovských perníčků

 6.12.2017                     Mikulášská nadílka

12.12.2017                    Pečení vánočního cukroví

15.12.2017                    Vánoční besídka

20. 12.2017                   Koncert LŚU

10.1. 2018                     1. ročník Super Star

24.1. 2018                     Divadlo v MŠ - Jak potkal Honza medvěda3

31.1. 2018                     Předškoláci na návštěvě v 1. třídě ZŠ

 1. 3. 2018                     Divadlo v MŠ - Popelka

  6.3. 2018                     Maškarní v MŠ

  8.3. 2018                     Návštěva knihovny

20.3. 2018                     Vynášení Moreny

28.3. 2018                     Velikonoční nadílka

  6.4. 2018                     Zápis dětí do ZŠ

10.4. 2018                     Beseda se včelařem

27.4. 2018                     Rej čarodějnic

  3.5. 2018                     Zápis do MŠ

12.5 .2018                     Besídka  „Den matek“

15.5. 2018                    "Zdravá 5"

30.5 .2018                     Focení tříd a předškoláků

31.5. 2018                     Divadlo kouzel

  1.6. 2018                     Putuvání do minulosti - Křižíkův domek

  1.6. 2018                     Přespání předškoláků v MŠ

  5.6. 2018                     Výlet do Pohoří na Velký kámen

  7.6. 2018                     Výlet do Kvasetic - jízda na koníčkovi

12.6. 2018                     Výlet do ZOO Plzeň - předškoláci

19.6 .2018                     Rozloučení s předškoláky

21.6. 2018                     Divadlo v MŠ - Kamarádství nad zlato

26.6. 2018                     Za zvířátky - prohlídka zvířat ve škole

27.6. 2018                     Divadlo - Vesmírná galaxie