Organizace a provoz školky

 

Provozní doba:            6,30 - 16,00

Denní řád:

6,30 -  9,15

volné hry, spontánní aktivity a individuální činnost dětí

 

od 8,15

hygiena, svačina

 

9,15 - 9,45

řízené činnosti, pohybové aktivity

 

9,45 – 11,30

příprava na pobyt venku, pobyt venku

 

11,30 – 12,30

hygiena, oběd, příprava na odpolední odpočinek

 

12,30 – 14,00

odpočinek dětí – pokud větší děti neusnou, je jim umožněna jiná klidová aktivita

 

14,00 – 14,30

svačina, hygiena

 

14,30 – 16,00

volné hry, spontánní aktivity, pohybové činnosti, pobyt na zahradě

Mateřská škola je zřízena jako škola s celodenním provozem s určenou dobou pobytu od 6:30 do 16:00. Provoz se stanoví podle průzkumu požadavků rodičů a jejich pracovní doby a doba provozu je zkonzultována se zřizovatelem. Na základě odůvodněných žádostí většího počtu rodičů se může provoz prodloužit.