Zápis do MŠ


Zápis do MŠ se koná v termínu od 2. května do 16. května. Konkrétní datum bude zveřejněno včas na webových stránkách.

Jak dítě připravit na nástup do MŠ

1. Mluvte s dítětem o tom, co se ve školce dělá a jaké to tam je. Vyhněte se negativním popisům, jako: "Tam tě naučí poslouchat", "Tam se s tebou nikdo nebude dohadovat" apod.

2. Zvykejte děti na odloučení. Při odchodu z domu láskyplně a s jistotou řekněte, že odcházte, ale ujistěte dítě, že se vrátíte. Dítě potřebuje pocit, že se na vás může spolehnout. Chybou je, vyplížit se tajně z domu. Dítě se cítí zrazené a strach z odloučení se jen prohlubuje.

3. Veďte dítě k samostatnosti - zvláště v hygieně, oblékání a jídle.

4. Dejte dítěti najevo, že rozumíte jeho případným obavám z nástupu do školky. Ujistěte ho, že mu věříte a že to určitě zvládne. Pokud má dítě chodit do školky rádo, musí k ní mít kladný vztah. Z toho důvodu nikdy školkou dítěti nevyhrožujte (vyhněte se výhrůžkám typu:"Když budeš zlobit, nechám tě ve školce i odpoledne" apod.)

5. Pokud bude dítě plakat, buďte přívětiví, ale rozhodní - rozloučení by se nemělo příliš protahovat.

6. Dejte dítěti s sebou něco důvěrného (plyšovou nebo jinou oblíbenou hračku)

 

Co si dítě přinese. Dítě si při nástupu do mateřské školy přinese bačkory s pevnou podrážkou a plnou patou, cvičky, tričko na cvičení, pyžamo, ručník s poutkem, věci na převlečení: spodní prádlo, tričko, punčocháče ( do tašky v šatně ). Všechny věci budou mít děti podepsané.

Při vstupu do MŠ dítě dostane – své místo v šatně, tašku na cvičební úbor, lehátko, lůžkoviny a povlečení.

Rodiče zajišťují – praní ručníku (1x týdně), praní pyžama (1x týdně), praní povlečení (1x za 3 týdny), praní dětské pokrývky (1x za rok).

 

Nabídka dalších aktivit. S dětmi chodíme  cvičit do tělocvičny ZŠ,  v létě na sportovní areál. Pro předškoláky zajišťujeme předplavecký výcvik v plaveckém bazénu v Klatovech, pro mladší děti pobyt v solné jeskyni,  který pro zájemce hradí rodiče.

Navštěvujeme dětská představení v divadle v Klatovech, zúčastňujeme se vystoupení umělců v ZŠ.

Pořádáme slavnosti a besídky pro děti a rodiče v MŠ. Na závěr roku jezdí děti na výlety.


Placení úplaty ( školného ) za předškolní vzdělávání. Základní částka úplaty je v současné době stanovena na 250 Kč měsíčně.Platba probíhá v hotovosti v MŠ, vždy do 15 dne daného měsíce.  Podrobnosti o placení úplaty za předškolní vzdělávání se dočtete na nástěnce MŠ.