Zápis do MŠ

 

Vážení rodiče.

Rozhodli jste se přihlásit vaše dítě do MŠ Plánice a proto mi dovolte, abych vás seznámila s naší MŠ, se vzdělávacím programem a organizačními záležitostmi.

Provoz MŠ je od 6,30 do 16,00 hod.  Provoz je celoroční a o prázdninách je otevřeno podle počtu přihlášených dětí ( více než 10 dětí ) a provozních záležitostí. Děti jsou ve dvou věkově smíšených třídách,což umožňuje sourozence a kamarády umístit společně do jedné třídy.

Vzdělávací  program naší MŠ s názvem „ Putování se sluníčkem „ je v souladu s novým školským zákonem a  vychází z rámcového programu pro předškolní vzdělávání. Smyslem programu je poskytnou dětem dostatek podnětů pro harmonický rozvoj jejich osobnosti, probouzet aktivní zájem a chuť dívat se kolem sebe, ukázat co všechno dítě dovede.

Na nástěnkách seznamujeme rodiče s náplní vzdělávací činnosti a průběžně vystavujeme dětské výrobky.

Placení úplaty / školného / za předškolní vzdělávání. Základní částka úplaty je v současné době stanovena na 200 Kč měsíčně. Pokud zákonný zástupce pobírá rodičovský příspěvek, je výše úplaty stanovena na 2/3 ze základní částky – 130,- Kč ( dítě před 3 rokem – docházka

5 dní v měsíci a dítě od 3let – do 4 let – docházka 4 hodiny denně ).

Osvobozeni z placení úplaty jsou:     - předškoláci /dítě dovrší 6 let /

                                                      - zákonný zástupce dítěte, který pobírá sociální příspěvek  ze zdravotních důvodů dítěte.

Podrobnosti o placení úplaty za předškolní vzdělávání se dočtete na nástěnce MŠ.

Stravné. Do MŠ se strava dováží ze ŠJ ZŠ v nádobách určených na přepravu teplé stravy.

Strava se skládá :         přesnídávka ………..8,- Kč

                                   oběd …………….....15,- Kč

                                   svačina …………......7,- Kč

Přihlášení dítěte ke stravě a způsob placení si rodiče před nástupem dítěte do MŠ dojednají s vedoucí ŠJ Janou Venzarovou v budově ZŠ ( v přízemí za ŠJ). Děti s docházkou na 4 hodiny denně mají možnost si sjednat stravování bez odpolední svačiny .

Co si dítě přinese. Dítě při nástupu si přinese bačkory, cvičky, tričko na cvičení, pyžamo, ručník, věci na převlečení / do tašky v šatně /. Všechny věci budou mít děti podepsané.

Při vstupu do MŠ dítě dostane – své místo v šatně, tašku na cvičební úbor, lehátko, lůžkoviny a povlečení.

Rodiče zajišťují – praní ručníku /1x týdně/, praní pyžama /1x týdně/, praní povlečení /1x za 3 týdny/, praní dětské pokrývky /1x za rok/.

Nabídka dalších aktivit. S dětmi chodíme  cvičit do tělocvičny ZŠ,  v létě na sportovní areál. Pro předškoláky zajišťujeme předplavecký výcvik v plaveckém bazénu v Klatovech, pro mladší děti pobyt v solné jeskyni,  který pro zájemce hradí rodiče.

Navštěvujeme dětská představení v divadle v Klatovech, zúčastňujeme se vystoupení

umělců v ZŠ.

Pořádáme slavnosti a besídky pro děti a rodiče v MŠ. Na závěr roku jezdí děti na výlety

do Jezdeckého areálu Krůtěnice, do Pohádkového lesa nebo do Pohádkové chalupy, pořádáme slavnostní  rozloučení s předškoláky, noc s pohádkou v MŠ.

Rodiče své podněty, připomínky a dotazy mohou denně projednat s učitelkami na třídě.